Την Κυριλλική αλφάβητο χρησιμοποιούν οι Σέρβοι, που διαμένουν στην κροατική πόλη Βουκοβάρ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου για την ανεξαρτησία της Κροατίας την δεκαετία του 1990, στην πόλη σημειώνονταν σκληρές μάχες και μέχρι και σήμερα η πόλη αυτή αποτελεί ένα από τα σύμβολα του κροατικού εθνικισμού.

Τον Ιούλιο η Κροατία θα ενταχθεί στην ΕΕ, και μία από τις προϋποθέσεις αυτής της ένταξης είναι να τηρούνται τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Γι’ αυτό στη χώρα προετοιμάζεται νόμος, βάσει του οποίου σε περιοχές, στις οποίες ο πληθυσμός αποτελείται κατά ένα τρίτο από Σέρβους, είναι αναγκαίο να χρησιμοποιείται η Κυριλλική αλφάβητος στα οδικά σήματα. Οι διαμαρτυρόμενοι απαιτούν να εξαιρεθεί το Βουκοβάρ από το νόμο αυτό.