0Αυτή η απόφαση ελήφθη από τον ίδιο τον Κασπάροφ. Το συνέδριο θα εκλέξει το νέο πολιτικό συμβούλιο της «Αλληλεγγύης», το οποίο θα περιλαμβάνει 25 άτομα.