Το δικαστήριο αναγνώρισε ότι μερικά βασικά στοιχεία του προϋπολογισμού, τα οποία προβλέπουν τη μείωση των κρατικών δαπανών, έρχονται σε αντίθεση με τον θεμελιώδη νόμο της Πορτογαλίας.

Η κυβέρνηση δήλωσε ότι η δικαστική απόφαση θέτει υπό αμφισβήτηση τη δυνατότητα των Αρχών να εξοικονομήσουν 1,5 δισ. ευρώ, γεγονός το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της ΕΕ, για να δοθεί στη Πορτογαλία ένα έκτακτο δάνειο 100 δισ. ευρώ. Ωστόσο, στη δήλωση αναφέρεται ότι η κυβέρνηση σέβεται την απόφαση του δικαστηρίου.