Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν διαρρεύσει από τη δεξαμενή περισσότεροι από 167 τόνους ραδιενεργού ύδατος. Οι ειδικοί της TEPСO υπογραμμίζουν ότι το νερό αυτό δεν έπεσε στον ωκεανό.

Η TEPСO ανακοίνωσε τη διαρροή του εξαιρετικά ραδιενεργού ύδατος την Παρασκευή, όταν στον πυρηνικο σταθμό υπέστη και πάλι βλάβη το σύστημα ψύξης στη δεξαμενή του χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου στην 3η ενεργειακή μονάδα.