0Σύμφωνα με τη Χάιντεν, αυτό έγινε, ώστε να αποφευχθεί η περίπτωση να πέσουν σε χέρια εξτρεμιστών τα πυρηνικά υλικά. Στη Ρωσία τα 68 κιλά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου θα μετατραπούν σε χαμηλά εμπλουτισμένο καύσιμο, που χρησιμοποιείται σε πυρηνικούς αντιδραστήρες. Η Τσεχία έγινε η δέκατη χώρα, από το έδαφος της οποίας τα τελευταία 4 χρόνια μεταφέρθηκαν όλα τα αποθέματα υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου.