Οι υπάλληλοι του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Νευρολογίας του Κιότο, διεξήγαγαν ένα πείραμα, κατά τη διάρκεια του οποίου κατόρθωσαν να καταγράψουν με τη βοήθεια της μαγνητικής τομογραφίας, ποια μέρη του εγκεφάλου των μετεχόντων στο πείραμα δραστηριοποιούνταν κατά τη διάρκεια ορισμένων ονείρων. Οι μετέχοντες στο πείραμα δήλωσαν τι είδαν στο όνειρό τους και πάνω σ΄αυτή τη βάση οι επιστήμονες κατάρτισαν σχετικό πίνακα.

Κατά τη διάρκεια του δεύτερου πειράματος, οι εμπειρογνώμονες προσπάθησαν να μαντέψουν στη βάση του καταρτισμένου πίνακα, τι είδαν στο όνειρό τους οι μετέχοντες, χωρίς να τους ρωτήσουν σχετικά. Ο αριθμός των συμπτώσεων με τις απαντήσεις των μετεχόντων στο πείραμα ήταν της τάξης του 70%.