"Η συνεχιζόμενη επ΄ αόριστον φυλάκιση πολλών κρατουμένων μπορεί να θεωρηθεί ως αυθαίρετη κράτηση, η οποία αποτελεί προφανή παραβίαση του διεθνούς δικαίου», είπε η διεθνής αξιωματούχος.