Τους περισσότερους πρόσφυγες έχει η Ιορδανία, όπου από τη Συρία καθημερινά διαφεύγουν πάνω από 2 χιλ. άτομα. Όπως δήλωσε η Μερκάντο, ως τα τέλη του έτους στην Ιορδανία θα καταλήξουν ένα εκατομμύριο 200 χιλιάδες πρόσφυγες, που αναλογούν στο 20% του συνολικού πληθυσμού της Ιορδανίας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΗΕ, μέσα στα δυο χρόνια της σύγκρουσης, τη Συρία έχουν εγκαταλείψει ένα εκατομμύριο 250 χιλιάδες άτομα.