«Αυτή η πρόταση διατυπώθηκε και στις άλλες πρεσβείες στη Βόρεια Κορέα», πρόσθεσε ο διπλωμάτης. Επίσης είπε ότι επί του παρόντος η αντιπροσωπεία της Ρωσίας στη ΛΔ Κορέας εργάζεται κανονικά.