Σύμφωνα με τον Ντάτσιτς, στο προτεινόμενο στη Σερβία σχέδιο συμφωνίας είναι ακόμη δυνατή κάποια διόρθωση των διατυπώσεων, αλλά είναι αδύνατο να γίνουν οποιεσδήποτε ουσιαστικές αλλαγές. Στις 9 Απριλίου το Βελιγράδι θα πρέπει να απαντήσει αν αποδέχεται τους όρους της συμφωνίας με την Πρίστινα ή όχι.