Η είδηση αυτή μεταδόθηκε από το πρακτορείο Κιόντο. Οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί το 2006, περιλαμβάνουν την απαγόρευση των εισαγωγών εμπορευμάτων από τη Βόρεια Κορέα, τον ελλιμενισμό των πλοίων της Βόρειας Κορέας στα ιαπωνικά λιμάνια, καθώς επίσης και αυστηρό έλεγχο των εξαγόμενων προς τη Βόρεια Κορέα εμπορευμάτων.

Μετά τη διεξαγωγή των πυρηνικών δοκιμών στη Βόρεια Κορέα το 2009, η Ιαπωνία ανακοίνωσε την πλήρη διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με τη χώρα αυτή.