Ο Μπέιλι υπενθύμισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υποβάλει στις 6 Δεκεμβρίου του 2012 προτάσεις, με 30 μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τα οποία θα βοηθήσουν να περιοριστούν οι απώλειες από τη φοροδιαφυγή στην Ευρώπη, οι οποίες υπολογίζονται σε περισσότερα από 1τρισ. δολάρια το χρόνο για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον Μπέιλι οι Βρυξέλλες προσπαθούν ώστε τα κράτη μέλη της ΕΕ να συντάξουν μια «μαύρη λίστα» των χωρών που δεν συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα της είσπραξης φόρων.