Σύμφωνα με την Γκρέιβς, το χρωμόσωμα Υ, το οποίο περιείχε δέκα φορές περισσότερα γονίδια εκατομμύρια χρόνια πριν (σήμερα είναι λιγότερα από 100), τείνει να μειώνεται και στο μέλλον μπορεί να εξαφανιστεί εντελώς. Ωστόσο, σύμφωνα με τη βιολόγο, το χρωμόσωμα Υ θα εξαφανιστεί μετά από 5 εκατομμύρια χρόνια.