«Συζητήθηκαν τα θέματα της περαιτέρω εμβάθυνσης της διμερούς συνεργασίας, μεταξύ άλλων στους τομείς της ενέργειας, των οικονομιών και των συγκοινωνιών. Επίσης θίχτηκαν τα επίκαιρα διεθνή θέματα», - αναφέρεται στην ανακοίνωση.