Το ίδιο το ηφαίστιο σήμερα έχει σκεπαστεί από νέφη. Οι ντόπιοι κάτοικοι ήδη δεν νιώθουν μυρωδιά υδρόθειου και το ηφαίστιο δεν εκδηλώνει πλέον οποιαδήποτε δραστηριότητα.

Απειλή για τον πληθυσμό δεν υπάρχει, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εκτάκτων Αναγκών.