0Ο πρόεδρος σημείωσε, ότι η κυβέρνηση πρακτικά εγκατέλειψε το σχέδιο Γιαμάλ-Ευρώπη 2 λόγω της κατασκευής του «Βόρειου ρεύματος» και του «Νότιου ρεύματος». «Πρόκειται για βελτίωση της ασφάλειας παροχής φυσικού αερίου στην Πολωνία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία», - πρόσθεσε ο πρόεδρος.