«Η αστυνομία μαζί με κυνολόγους έλεγξε του σχεδίου του διοικητικού κτιρίου και δεν βρήκε οποιουσδήποτε εκρηκτικούς μηχανισμούς ή επικίνδυνες ουσίες. Λαμβάνονται μέτρα για τον εντοπισμό του ψευδοτρομοκράτη», - είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.