Εν τω μεταξύ στην αστυνομία της πρωτεύουσας ανακοίνωσαν ότι η εν μέρει εκκένωση του διοικητικού κτιρίου οφείλεται σε ανώνυμο τηλεφώνημα για απειλή έκρηξης. «Στο μέρος του συμβάντος εργάζονται κυνολόγοι, καθώς επίσης άρχισε η αναζήτηση του ατόμου που τηλεφώνησε», - είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.