Οι Ευρωπαίοι εκπαιδευτές θα εκπαιδεύουν επίσης κατώτερους αξιωματικούς. Θα εκπαιδευτούν συνολικά 3000 στρατιώτες του Μαλί. Θα αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις εξασφάλισης της σύνδεσης στις πολεμικές συνθήκες, καθώς επίσης και στον τομέα της τέχνης της πυροβολικής και της μηχανικής.