Η ισχύς της εντολής για τον σχηματισμό της κυβέρνησης του βασιλείου, που πήρε στις προηγούμενες εκλογές ο συνασπισμός του Εθνικού Μετώπου του οποίου ηγείται ο Ραζάκ, λήγει στις 30 Απριλίου.

Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής των νέων εκλογών θα ονομαστεί από την Εθνική Εκλογική Επιτροπή, αλλά οι περισσότεροι εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι θα διεξαχθούν στα τέλη Απριλίου.