Έγινε γνωστό, ότι το ένα τρίτο των θαλασσινών προϊόντων στα ράφια των ευρωπαϊκών καταστημάτων δεν ανταποκρίνονται σε ό,τι είναι γραμμένο πάνω στις συσκευασίες.

Πρώτοι παρατήρησαν την υποκατάσταση στη Γερμανία. Το γερμανικό εργαστήριο έκανε τη δική του έρευνα και διαπίστωσε ότι τα ακριβά ψάρια συχνά αντικαθίστανται με φθηνά ανάλογά τους.