Ο Αναστασιάδης υπογράμμισε ότι από υπεύθυνα πρόσωπα είχαν διαπραχθεί λάθη, τα οποία οδήγησαν στα οικονομικά και τραπεζικά προβλήματα στη χώρα.

Εκτός αυτού, ο Πρόεδρος απαίτησε να διερευνηθεί η προσωπική του δραστηριότητα και η δραστηριότητα των μελών της οικογένειάς του λόγω των κατηγοριών ότι χρησιμοποίησε εμπιστευτικές απόρρητες πληροφορίες, οι οποίες δήθεν τον βοήθησε να βγάλει από τη χώρα μεγάλο χρηματικό ποσό πριν τη λήψη της απόφασης για την επιβολή φόρου στις καταθέσεις.