Ο στόχος ή το αποτέλεσμα του προγράμματος κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης της Άπω Ανατολής και της περιοχής Βαϊκάλης στην περίοδο μέχρι το 2025 πρέπει να είναι μια νέα ποιότητα ζωής των ντόπιων κατοίκων.