«Το κύριο είναι να μην εξελιχθεί ο πόλεμος των νεύρων σε θερμό πόλεμο», - είπε ο Ρώσος διπλωμάτης.