Εκτός απ’ αυτό, τον Απρίλιο η ICANN θα εγκρίνει επίσης τη δημιουργία μερικών δεκάδων ζωνών ντομέν - π.χ. «.москва», «.дети», «.онлайн» και «.сайт». Το θέμα αυτό συζητιόταν σχεδόν 10 χρόνια. Η έναρξη της λειτουργίας του νέου τομέα υπολογίζεται σε δύο εκατομμύρια δολάρια.

Από τις μη λατινικές ζώνες, η «.рф» είναι η πιο δημοφιλής. Εδώ έχουν εγγραφεί 800.000 ονόματα.