Συνολικά για το σκοπό αυτό σχεδιάζεται να ξοδευτούν περίπου 2,6 δισ. δολάρια. Τα χρήματα αυτά θα διοχετευθούν στην κατασκευή ενός μη επανδρωμένου διαστημοπλοίου, το οποίο θα είναι σε θέση να «συλλάβει» τον αστεροειδή στο ανοιχτό Διάστημα και να τον μετακινήσει προς τη Σελήνη. Στο πρώτο στάδιο της αποστολής το μη επανδρωμένο διαστημόπλοιο πρέπει να φθάσει τον αστεροειδή βάρους περίπου 500 τόνων.

Κατόπιν η τροχιά του ουράνιου σώματος θα μεταβάλλεται σταδιακά κατά τέτοιο τρόπο, ώστε σε μερικά χρόνια να μπορέσει να φθάσει τη Σελήνη. Περαιτέρω σε μικρή απόσταση από τον φυσικό δορυφόρο της Γης θα είναι σε θέση να ασχοληθούν με τη μελέτη του αστεροειδούς οι αστροναύτες. Αναμένεται ότι το μοναδικό αυτό διαστημόπλοιο θα κατασκευαστεί όχι νωρίτερα από το 2025.