Σύμφωνα με την έρευνα, το 26,6% των ερωτηθέντων θεωρούν την ένταξη στην ΕΕ συγχρόνως θετικό και αρνητικό βήμα ενώ το 25,6% κρίνουν αρνητικά την ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Η Κροατία θα γίνει το 28ο μέλος της ΕΕ και η δεύτερη δημοκρατία της πρώην Γιουγκοσλαβίας (μετά τη Σλοβενία), που θα εισέλθει στην Ένωση.