Στον «Γιούρι Ιβανόφ» έχει τοποθετηθεί εξοπλισμός ραδιοτεχνικής κατασκοπείας, που επιτρέπει να συλλαμβάνονται και να αναλύονται σήματα ραδιοεντοπισμού, οπλικών συστημάτων και συστημάτων επικοινωνίας διαφόρου ισχύος και σε διαφορετικές συχνότητες.

Μάλιστα το «Γιούρι Ιβανόφ» δεν θα φέρει δικό του εξοπλισμό, ώστε σε περίπτωση εντοπισμού του τα πλοία του ΝΑΤΟ να μην έχουν τυπική αφορμή για χρήση βίας.