0“Σύμφωνα με τους μακροοικονομικούς δείκτες που έχει η Ρωσία και την κατάσταση του τραπεζικού τομέα ενδέχεται να είμαστε σήμερα μία από τις πλέον ελπιδοφόρες οικονομίες, που διαθέτουν υγιές τραπεζικό σύστημα για την αποταμίευση χρημάτων”, είπε ο Σουβάλοφ.