Η Apple έχει ακόμα χρόνο μπροστά της μέχρι τον Ιούλιο, για να αποδείξει στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ, ότι η συσκευή αυτή διαφέρει ουσιαστικά από τις άλλες και αξίζει να καταχωρηθεί η ονομασία της.