Συνολικά το χειμώνα του 2012-2013 στη Μόσχα έπεσαν 327 εκατοστά χιόνι. Ο μέσος όρος αύξησης για το κλίμα της περιοχής αποτέλεσε 152 εκατοστά ετησίως. Το ύψος χιονιού στην πρωτεύουσα το πρωί της Κυριακής αποτέλεσε 69 εκατοστά.