Σε αυτόν τον ύφαλο, που βρίσκεται σε μία προστατευόμενη περιοχή, προσάραξε στα ρηχά αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το οποίο παρέμεινε εκεί για περίπου 10 βδομάδες, καταστρέφοντας σε αυτό το διάστημα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της πλευράς των Φιλιππίνων, 4000 τ.μ. υφάλου. Η κλίμακα της ζημιάς εκτιμάται από τη Μανίλα σε τουλάχιστον $2 εκατ.

0Ο ύφαλος Τουμπατάχα ανήκει στην Εθνική Κληρονομιά της ΟΥΝΕΣΚΟ. Για τη διάσωση του υφάλου, οι αμερικανοί έκοψαν το πλοίο σε τμήματα, το τελευταίο από τα οποία μεταφέρθηκε από τον ύφαλο στις 30 Μαρτίου.