Διαπιστώθηκε ότι τα άτομα με αυτό το σύνολο των γονιδίων είναι πιο εύκολο να αρχίσουν το κάπνισμα σε νεαρή ηλικία και πολύ γρήγορα φτάνουν να καπνίζουν ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα. Στα 38 τους χρόνια, σε εκείνα τα άτομα που οι επιστήμονες κατατάσσουν στην ομάδα κινδύνου, έχει ήδη αναπτυχθεί πλήρης εξάρτηση από τη νικοτίνη.

Αλλά οι ερευνητές σημειώνουν ότι τα γονίδια δεν μπορούν να επιδράσουν στην επιθυμία ενός ανθρώπου να καπνίσει ένα τσιγάρο για πρώτη φορά.