0Ο Τζοτόντια δήλωσε επίσης ότι αναλαμβάνει τα προεδρικά καθήκοντα έως τις εκλογές του 2016. Ο πρόεδρος τόνισε ότι “στηρίζεται στην ΕΕ”, υπενθυμίζοντας ότι η ΕΕ καλύπτει το 80% του συνόλου της διεθνούς βοήθειας προς τη δημοκρατία. Στις 24 Μαρτίου στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία πραγματοποιήθηκε πραξικόπημα.