0Έτσι για το 22,5 % των καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ ποτέ δεν θα επιμεριστούν τόκοι. Για το μερίδιο 40 % των καταθέσεων οι τόκοι θα καταχωρούνται, αλλά ο καταθέτης δεν θα είναι σε θέση να τους εισπράξει έως ότου αποκατασταθεί η οικονομική κατάσταση της τράπεζας.