0Όλα τα θέματα ανάμεσα στις δύο χώρες, όπως αναφέρει το έγγραφο θα επιλυθούν σύμφωνα με τους «νόμους του πολέμου». Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βόρεια και η Νότια Κορέα, ούτως ή άλλως βρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση αφού ο πόλεμος της Κορέας του 1950-53 έληξε με την υπογραφή ανακωχής και όχι συνθήκης ειρήνης.