«Οι συνεχιζόμενες συζητήσεις υποδεικνύουν στην αυξανόμενη απογοήτευση σχετικά με τη συνεχιζόμενη βία, την οποία το καθεστώς του Άσαντ εφαρμόζει εναντίον του λαού του», δήλωσε ο ίδιος. Επίσης ο Βέρσμπου τόνισε ότι το «καθεστώς λαμβάνει υποστήριξη από μια σειρά εξωτερικών πηγών».