Επί του παρόντος στον τόπο του ατυχήματος διεξάγονται διασωστικά έργα.