Ο Κασουλίδης αναφέρθηκε επίσης και στην κατάσταση, που επικρατεί στη χώρα, η οποία απειλεί τεράστιες απώλειες για τους κατόχους των μεγάλων καταθέσεων, μαζί και από τη Ρωσία, στα κυπριακά πιστωτικά ιδρύματα.

Ο Ιωάννης Κασουλίδης εξέφρασε ταυτόχρονα την ελπίδα για την κατανόηση από τη Ρωσία ότι για ό,τι συμβαίνει στη νήσο δεν ευθύνεται η Κυπριακή Δημοκρατία. Απλώς δεν είχε άλλη επιλογή.