0Σύμφωνα με τους όρους του πακέτου βοήθειας προς την Κύπρο, η Λαϊκή Τράπεζα θα αναδιαρθρωθεί. Όλες οι καταθέσεις έως 100.000 ευρώ, καθώς και τα «καλά» περιουσιακά στοιχεία της Λαϊκής Τράπεζας θα μεταφερθούν στην Τράπεζα Κύπρου.