Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων διαπιστώθηκε ότι τα σουηδικά και τα δανέζικα χαρτονομίσματα είναι τα πιο βρώμικα. Η μελέτη έδειξε ότι κατά μέσο όρο κάθε σε κάθε σουηδική και δανέζικη κορώνα ανιχνεύθηκαν 40.000 βακτήρια.

Το ευρώ αποδείχθηκε το πιο καθαρό νόμισμα, στα χαρτονομίσματα βρέθηκαν κατά μέσο όρο 11.000 βακτήρια. Στα ρωσικά χαρτονομίσματα, 30.000 βακτήρια. Στη μελέτη σημειώνεται ότι 26.000 βακτήρια είναι αρκετά για να προκαλέσουν μόλυνση.