Θεωρείται δεδομένο ότι το 2015-2016 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για τη δημιουργία της αίθουσας, που στο μέλλον θα εκτίθενται αγιογραφίες έως τα μέσα του 19ου αιώνα.

Αυτή τη στιγμή το σχέδιο βρίσκεται μόλις στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης του, ειδικότερα θα συσταθεί ένα ταμείο, το οποίο θα ασχολείται με την αγορά των εκθεμάτων.