0Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες. Την Τετάρτη ένα απειλητικό τηλεφώνημα έγινε στα γραφεία μιας από τις τοπικές εφημερίδες. Δεν έχει αναλάβει κανείς την ευθύνη για το συμβάν.