0Μεταξύ άλλων αντικειμένων προς πώληση – ένα ρολόι, που χρησιμοποιήθηκε στα διαστημικά σκάφη Soyuz, η τιμή του οποίου ήταν 2300 ευρώ. Το κλειδί, που εκκινούσε την αντίστροφη μέτρηση μέχρι την προσεδάφιση της κάψουλας με τους κοσμοναύτες στη Γη, πουλήθηκε για 1600 ευρώ.