Το ρωσο-τσεχικό σχέδιο αναγνωρίστηκε το καλύτερο ως προς 3 από τα σημεία: την τιμή, το κόστος της λειτουργίας του μελλοντικού πυρηνικού σταθμού, καθώς επίσης ως προς τέτοιο δείκτη όπως είναι η εκτέλεση των όρων της σύμβασης. Για τους καταναλωτές αυτό σημαίνει ότι η παροχή της ενέργειας θα είναι σταθερή και ελκτική ως προς την τιμή της.

Σύμφωνα με το ρωσο-τσεχικό σχέδιο ως 70% των παραγγελιών για την κατασκευή της τρίτης και της τέταρτης ενεργειακής μονάδας του ΑΗΣ θα διανεμηθεί ανάμεσα σε τσεχικές επιχειρήσεις. Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Τσεχικής Γερουσίας Μίλαν Στεχ σε συνέντευξή του στο ΡΣ «Η Φωνή της Ρωσίας» είπε ότι το κριτήριο αυτό θα παρθεί οπωσδήποτε υπόψη κατά την επιλογή του σχεδίου.

- Έχω υποσχεθεί ότι θα ελέγχουμε ώστε να είναι ίσες οι συνθήκες για όλες τις εταιρείες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνηση της Τσεχίας θα υποστηρίξει αυτό τον όρο και ότι τον κύριο ρόλο σ΄αυτό τον διαγωνισμό θα παίξει το τεχνικό επίπεδο, η ταχύτητα εκπλήρωσης, η τιμή, και βέβαια - εγώ δεν θα το κρύβω αυτό - η συμμετοχή των τσεχικών επιχειρήσεων σ΄αυτό το σχέδιο. Επειδή θέλουμε ώστε να αποκτήσουν εμπειρία σ’ αυτό τον τομέα και να μπορούν να συνεχίσουν το έργο τους.

Διεκδικεί την ανάληψη της κατασκευής της τρίτης και της τέταρτης ενεργειακής μονάδας του ΑΗΣ Τέμελιν, εκτός από την ρωσο-τσεχική κοινοπραξία Mir.1200 ακόμα και η ιαπωνο-αμερικανική εταιρεία Westinghouse. Το σχέδιο της έχει ξεπεράσει το ρωσικό μόνο ως προς ένα σημείο της αξιολόγησης - τη χορήγηση αδειών, την εκπλήρωση και τους τεχνικούς κινδύνους. Οι ειδικοί θεωρούν ότι το κριτήριο αυτό είναι καταφανώς υποκειμενικό, επειδή δεν είναι κατανοητό τί βρίσκεται πίσω απ’ όλα αυτά. Εκτός απ’αυτό ο αμερικανικός αντιδραστήρας AP-1000 δεν έχει κατασκευαστεί ακόμα πουθενά και δεν έχει πάρει άδεια ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι οι τεχνολογικές ικανότητες και η ασφάλειά του δεν είναι δυνατό να αξιολογηθούν.

Όσον αφορά τους ρωσικούς αντιδραστήρες VVER, λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια στον τσεχικό ΑΗΣ Ντούκοβανι, καθώς επίσης και στις πρώτες δύο ενεργειακές μονάδες του ΑΗΣ Τέμελιν. Οι αντιδραστήρες αυτοί τεχνολογικά, οικονομικά, και το κυριότερο από την άποψη της ασφάλειας – ανταποκρίνονται σε όλες τις διεθνείς προδιαγραφές. Για αυτό τον λόγο το ρωσο-τσεχικό σχέδιο, που έχει ήδη δοκιμαστεί από αρκετά πολύχρονη πρακτική, έχει αναμφισβήτητα πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστικών του σχεδίων.

Η τιμή της σύμβασης για την κατασκευή των δύο ενεργειακών μπονάδων του ΑΗΣ Τέμελιν υπολογίζεται σε 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Η κατασκευή τους προβλέπεται να αρχίσει το 2016 και η σύνδεση των νέων ενεργειακών μονάδων με το εθνικό ενεργειακό δίκτυο της Τσεχίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί - το αργότερο μέχρι το 2025.