Νωρίτερα ο Μουρσί σχεδίαζε την διεξαγωγή των εκλογών στο νομοθετικό όργανο της χώρας από τις 22 Απριλίου ως τις 24 Ιουνίου. Αλλά το Διοικητικό Δικαστήριο του Καΐρου κατάργησε στις 6 Μαρτίου το προεδρικό διάταγμα και αποφάσισε να υποβληθεί ο πρόσφατα εγκριμένος Νόμος για τις εκλογές για συζήτηση στο Συνταγματικό Δικαστήριο από την άποψη της νομιμότητάς του.