Τα έκτακτα μέτρα ελέγχου των κεφαλαίων οι αρχές επέβαλλαν, ώστε να αποτραπεί το κλείσιμο των λογαριασμών από τους πελάτες και η απόσυρση χρημάτων από τη χώρα. Οι εταιρείες και τα καταστήματα αδυνατούν να πραγματοποιήσουν πληρωμές και παρουσιάζουν μεγάλες απώλειες.

0«Επιδεικνύοντας επιμονή και υπευθυνότητα, πετύχαμε ένα αποτέλεσμα, το οποίο εγγυάται μέλλον για τη χώρα», - δήλωσε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης.