Το σύστημα ασφαλείας του κτιρίου, όπου φυλασσόταν κλειδωμένο το φιαλίδιο, δεν κατέγραψε καμία παραβίαση, ενώ προσδιορίστηκε ότι κανένα τρίτο άτομο δεν το είχε επισκεφθεί. Η διοίκηση του Εργαστηρίου θεωρεί απίθανο ότι το φιαλίδιο εκλάπει. Το πιθανότερο είναι ότι πετάχτηκε μαζί με τα σκουπίδια.

0Σύμφωνα με το USA Today, ο ιός μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βιολογικό όπλο. Ωστόσο, οι αρχές δήλωσαν, ότι το φιαλίδιο δεν αποτελεί κανέναν κίνδυνο.