Η καταστροφή των δασών του Αμαζονίου το τελευταίο έτος έχει μειωθεί σημαντικά, αλλά η παράνομη κατάληψη εδαφών εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή.

Στα τέλη Ιανουαρίου, οι Αρχές της Βραζιλίας έχουν ανακοινώσει τα σχέδια κατάρτισης ενιαίου καταλόγου όλων των ειδών δέντρων των τροπικών δασών του Αμαζονίου τα οποία διατρέχουν τελευταία όλο και μεγαλύτερο κίνδυνο.