Η συμφωνία για την παροχή οικονομικής βοήθειας στην Κύπρο προβλέπει το κλείσιμο της Λαϊκής Τράπεζας με αποζημίωση των απωλειών σε όσους είχαν καταθέσεις μικρότερες των 100.000 ευρώ. Οι μεγάλοι καταθέτες θα υποστούν απώλειες έως και 40 % κι επίσης θα πληγούν οι κάτοχοι ομολόγων. Τα «καλά» περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας θα μεταφερθούν στην Τράπεζα Κύπρου.

Η Τράπεζα Κύπρου επίσης θα υποστεί αναδιάρθρωση. Οι απώλειες όσων διατηρούν καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ, μπορεί να φτάσουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ΜΜΕ έως και το 40 %. Για την αναδιάρθρωση της τράπεζας δεν θα χρησιμοποιηθούν ευρωπαϊκά χρήματα, γι’ αυτό και το μέγεθος των απωλειών των καταθετών θα εξαρτηθεί από το πόσα χρήματα θα χρειαστούν για την εξυγίανση της τράπεζας.